Kultuurikatel

mis?

Kultuurikatel avatakse 2015. aastal, mis saab olema kombinatsioon Põhja-Tallinna sadamapiirkonnas paiknevast vanast elektrijaamast ja selle sisse loodavast uuest teadmiste-, võrgustiku-, elamus- ja osaluspõhisest platvormist. Kultuurikatla hoone hakkab toimima linnaruumi mootorina, mille uksed on avatud igas vanuses külastajatele ja väga erinevatele tegevustele. Kontserdid, teatrietendused, konverentsid ja seminarid, õpperingid ja töötoad, näitused ja festivalid on mõned näited Kultuurikatla ruumiprogrammi võimalustest. Sedaviisi ei ole Kultuurikatel suletud kultuuritempel, mis tegutseb vaid kindlatel kellaaegadel ja valitud publikule, vaid aktiivne osa Tallinna igapäevasest linnamaastikust- ja liiklusest ning atraktiivne pesa põnevate kultuurisündmuste külastamiseks. Kultuurikatel on sihtasutuse Tallinn 2011 üks peamisi Euroopa Kultuuripealinna aasta jätkutegevusi.

Kultuurikatel saab olema rahvusvaheline kultuuri- ja turismiobjekt, mis keskendub valdkondadevahelisele koostööle ja siit sündivale innovatsioonile kultuuri- ja loomemajanduses. Kultuurikatel kui hoone toimib multifunktsionaalse sündmuskeskusena Tallinnas, mis pakub professionaalile vajalike tugiteenustele põhinevat keskkonda mugavaks ja efektiivseks korraldamiseks ning külastajale kaasaegset mitmekihilist (kultuuri)elamust. Kultuurikatel kui platvorm toimib valdkondadevahelise arenduskeskusena, mille eesmärk on algatada uusi ja võimendada olemasolevaid valdkondadevahelisi (kultuuri)projekte Eestis ja väljaspool seda. Kõiki Kultuurikatla tegevusi saadab strateegiline fookus kultuuriturismi, -turunduse ja -ekspordi edendamisele ning kultuuri ühendamisele erasektoriga.

missioon?

Kultuurikatla unikaalsuse loob selle suund valdkondadevahelisele koostööle ja mitmesuguste sihtrühmade kaasamisele, mille läbi tekivad erinevate tegevuste vahel ristumised ja ühisprojektid. Kultuurikatla kui platvormi missioon on toita uute partnerluste ja heade kontaktide tekitamist, teadmiste vahendamist ning laiemalt nii Eesti siseste kui väliste võrgustikke loomist erinevate kultuuriorganisatsioonide ja loomemajanduslike keskuste ja ettevõtete vahel. Kultuurikatla tegevus on koostöös partneritega uuenduslike haridusprogrammide loomine, kultuuriprojektide juhtimine ja konsulteerimine, sündmuste korraldamine ja vahendamine Kultuurikatla hoones ning Eesti loomemajanduse arendamine läbi valdkondavaheliste ideeprojektide käivitamise ja ettevõtluse toetamise. Kultuurikatla üheks nurgakiviks saab samuti kultuuriturismi arendamine Euroopa Kultuuripealinna aastast saadud kogemuse põhjal.

kellele?

Kultuurikatel hakkab pakkuma oma teenuseid kolmele sihtgrupile – kultuuri- ja loomemajanduse ning sektorivälised professionaalid, Kultuurikatla (sündmuse) külastaja ja Kultuurikatelt (KK) väisav turist. Sihtgruppidest tulenevalt jaotub Kultuurikatla tegevus neljaks – KK Sündmuskeskus, KK Arenduskeskus, KK kui kultuuriobjekt, KK kui turismiobjekt.

Kultuurikatla kõiki tegevusi ümbritsevad ringina kolm väärtust:
• Turunduse ja kommunikatsiooni määrav roll sihtgrupini jõudmiseks 
• Kultuuriturismi- ja ekspordi arendamise juhtroll Eestis
• Valdkondadevahelisus kui Kultuurikatelt teistest eristav tegevusfookus